school and education

  • HOME
  • News
  • NỘI DUNG HĐ XUÂN SẺ CHIA 2021

NỘI DUNG HĐ XUÂN SẺ CHIA 2021

   Trong hai ngày 23/01/2021 và 24/02/2021, các bạn sinh viên Khoa Điện tử Viễn thông đã tham gia chương trình tình nguyện “Xuân Sẻ Chia 2021” tại xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Bên cạnh việc giúp đỡ những người dân thuộc diện khó khăn, đây cũng là cơ hội để các bạn trải nghiệm cuộc sống thực tế ở vùng sâu vùng xa cũng như mang đến nhiều cơ hội quý giá để phát triển những kỹ năng xã hội, thúc đẩy sự tự lập và hình thành các kỹ năng cơ bản làm hành trang cho bản thân.
   Bên dưới là một số hình ảnh của các bạn sinh viên Khoa Điện tử Viễn thông tham gia trao quà cho các hộ gia đình khó khăn.

IMG 1708 IMG 1719
IMG 1721 IMG 1722

SEE Logo