school and education

  • HOME
  • News
  • Cuộc thi "Phụ nữ Khởi nghiệp năm 2021"

Cuộc thi "Phụ nữ Khởi nghiệp năm 2021"

  Tiếp tục thực hiện Đề án phụ nữ khởi nghiệp năm 2017-2025, Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam tổ chức cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021
    *** Chủ đề cuộc thi: " Phụ nữ khởi nghiệp nâng tầm thương hiệu sản phẩm OCOP"
    *** Lĩnh vực: trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, ưu tiên gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), ứng dụng khoa học công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm/dịch vụ mới, góp phần giải quyết các vấn đề cộng đồng, tạo sự đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.
    *** Đối tượng dự thi:
  - Là phụ nữ làm chủ/ quản lý các doanh nghiệp/hợp tác xã/các mô hình kinh tế;
  - Tác giả dự thi chưa đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký kinh doanh hộ gia đình: + Phụ nữ yêu thế, + Mô hình sinh kế giảm nghèo vùng đặc biệt khó khăn, + Thành viên của tổ chức TYM, + Nữ sinh viên, nhóm nữ sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp.
Thông tin chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm.
    *** Hạn đăng ký: Hồ sơ gửi trước 17h giờ ngày 15/4/2021 theo đường link trong Thể lệ cuộc thi.

SEE Logo