school and education

  • HOME
  • News
  • Thông tin tuyển sinh IU - 2021

Thông tin tuyển sinh IU - 2021

💥 Năm 2021, trường Đại học Quốc tế sẽ tuyển sinh 21 ngành học chính quy (do trường Đại học Quốc tế - ĐHQG-HCM cấp bằng) và 24 chương trình do các đại học đối tác nước ngoài cấp bằng.
💥 Về các phương thức tuyển sinh:
    📍 Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 (40%-60% tổng chỉ tiêu)
    📍 Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM (5%-15% tổng chỉ tiêu)
    📍 Phương thức 3: Tuyển thẳng, ƯTXT theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (1% chỉ tiêu).
    📍 Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Kiểm tra Năng lực riêng của Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG-HCM tổ chức dự kiến vào cuối tháng 5/2021 (20%-50% chỉ tiêu)
💥 PGS.TS Trần Tiến Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế cho biết: "Trường sử dụng bài kiểm tra để đánh giá các loại năng lực của thí sinh: ghi nhớ và vận dụng kiến thức, năng lực tính toán - giải quyết vấn đề, tư duy logic, đánh giá kiến thức tự nhiên, năng lực suy luận tổng hợp và tính sáng tạo, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ.
💥 Bài thi Kiểm tra Năng lực của Trường ĐH Quốc tế - ĐHQG-HCM sẽ gồm 3 môn thi, bao gồm 2 môn bắt buộc (toán học, tư duy logic) và 1 môn tự chọn (Lý, Hóa, Sinh, tiếng Anh). Nội dung kiến thức nằm trong chương trình THPT và tập trung chủ yếu là chương trình lớp 12".
    📍 Phương thức 5: xét tuyển đối với thí sinh có chứng chỉ tú tài quốc tế hoặc tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài (5%-10% chỉ tiêu)
    📍 Phương thức 6: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá Năng lực của ĐHQG-HCM (10% - 30% chỉ tiêu)

Chi Tieu Tuyen Sinh 2020 2021

SEE Logo