school and education

  • HOME
  • News
  • Lễ tốt nghiệp 2020 - Khoa EE

Lễ tốt nghiệp 2020 - Khoa EE

  Vào ngày 09/ 01/ 2021 vừa rồi, khoa EE rất vui mừng có được các sinh viên chính thức tốt nghiệp và được chúc mừng trong buổi lễ tốt nghiệp của trường IU. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ hôm đó. Mong rằng những hình ảnh này sẽ là những kỉ niệm mà mọi người sau này có thể nhìn lại một cách tự hào.

Graduation 2020 12

Graduation 2020 13

Graduation 2020 14

 

Graduation 2020 16

 

Graduation 2020 4 

Graduation 2020 11

Graduation 2020 17 

Kết thúc là một đoạn video cảnh mọi người chính thức làm nghi thức tung mũ tất nghiệp. Xin chúc mừng tất cả tân kỹ sư của khoa EE

SEE Logo