school and education

  • HOME
  • News
  • Danh sách học viên cao học tốt nghiệp 2020

Danh sách học viên cao học tốt nghiệp 2020

  Theo tổng kết  của phòng Đào Tạo Sau Đại Học của trường Đại học Quốc Tế - Đại học Quốc Gia ( HCMIU ), khoa Điện Tử - Viễn Thông đợt này sẽ có 5 học viên cao học đạt đủ điều kiện tốt nghiệp, với 1 học viên đạt được huy chương bạc là anh Nguyễn Minh Thiện:

    Mã số học viên         Họ và tên học viên         Điểm tổng kết    
MEEIU17008 Nguyễn Minh Thiện 93
MEEIU17009 Hoàng Ngọc Tú 86.3
MEEIU17003 Trần Quang Thắng 84.5
MEEIU18001 Nguyễn Hoàng An 90.5
MEEIU18004 Trang Kiến 90.1

  Một lần nữa, xin chúc mừng 5 học viên cao học của khoa EE tốt nghiệp đợt này.

SEE Logo