school and education

  • HOME
  • News
  • Hợp tác hỗ trợ nghiên cứu khoa học cho học sinh Trần Đại Nghĩa

Hợp tác hỗ trợ nghiên cứu khoa học cho học sinh Trần Đại Nghĩa

  Vừa qua, trường chuyên Trần Đại Nghĩa đã hợp tác với các giáo viên của khoa Điện Tử Viễn Thông của trường Đại Học Quốc Tế để giúp các em học sinh của trường. Dưới đây là danh sách các đề tài và các thầy đã góp sức, hỗ trợ cho các em.

Thiết bị hỗ trợ phát hiện té ngã cho người cao tuổi Ngô Văn Duy Phương
Lê Phú Phúc
12CL Tin học Cô Hồ Ngọc Lâm TS. Nguyễn Đình Uyên
TS. Huỳnh Tấn Quốc
Thiết bị bay đa năng Nguyễn Phúc Minh Nhật
Hoàng Minh
11CL Kĩ thuật - Cơ khí Thầy Đặng Thanh Sang TS. Nguyễn Đình Uyên
TS. Huỳnh Tấn Quốc
Vô lăng cảnh báo nguy hiểm cho người điều khiển trước khi tham gia giao thông Trịnh Anh Khôi 12A1 Công nghệ Thầy Đặng Thanh Sang TS. Nguyễn Đình Uyên
TS. Huỳnh Tấn Quốc
Ứng dụng vi điều khiển esp và iot thiết kế hệ thống xử lí không khí trong học đường Nguyễn Thị Minh Giang
Nguyễn Nhật Quang
12A1 Công nghệ Thầy Đặng Thanh Sang TS. Nguyễn Đình Uyên
TS. Huỳnh Tấn Quốc
Thiết bị hỗ trợ cho người khiếm thị Nguyễn Minh Quang
Lương Quang Huy
12CL Tin học Cô Hồ Ngọc Lâm TS. Nguyễn Văn Bình

Thông báo cuộc thi từ trường Trần Đại Nghĩa.

SEE Logo