school and education

  • HOME
  • News
  • Việc sử dụng kết quả bài kiểm tra tiếng Anh (UWE Test) để xét tốt nghiệp năm 2020

Việc sử dụng kết quả bài kiểm tra tiếng Anh (UWE Test) để xét tốt nghiệp năm 2020

_ Nhà trường hiện đang tiến hành họp xét tốt nghiệp đợt 02 năm 2020 cho sinh viên trình độ đại học, các văn bằng, chứng chỉ được sử dụng để đạt chuẩn trình độ đầu ra (Chi tiết trong Thông Báo bên dưới).
_ Đối với sinh viên đã có kết quả bài thi kiểm tra tiếng Anh (UWE Test) tương đương với mức IELTS 5.5 trở lên, nhà trường sẽ tổ chức họp xét duyệt tốt nghiệp đợt 03 năm 2020 sau khi được Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG.HCM) thông qua chủ trương chấp thuận.
_ Lễ Tốt nghiệp của Trường Đại học Quốc Tế sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12 năm 2020 cho toàn thể sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp trong 03 đợt xét tốt nghiệp của năm 2020.
🔥 Các sinh viên dự kiến tốt nghiệp năm 2020 chú ý đọc kỹ Thông Báo!

SEE Logo