school and education

  • HOME
  • News
  • Giải thưởng ASEAN-ROK Award for Excellence in Science, Technology and Innovation 2020

Giải thưởng ASEAN-ROK Award for Excellence in Science, Technology and Innovation 2020

Dành cho những cá nhân xuất sắc về khoa học, công nghệ và đổi mới 2020. Giải thưởng bao gồm 12,000 USD, Chương trình tập huấn 01 tuần tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc.

Ứng viên tham gia vui lòng nộp Đơn đăng ký, Bài luận giới thiệu bản thân, Thư đề cử, Tài liệu liên quan khác về địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 10/08/2020.

Thông tin chi tiết về Giải thưởng và cách thức tham gia vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm hoặc đường dẫn http://www.stepi.re.kr/eng/notice/view.jspcmsCd=CM0131&ntNo=238&dvsn=&src=&srcT Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SEE Logo