school and education

  • HOME
  • News
  • KHÁM PHÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

KHÁM PHÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

Mời mọi người, cả các bạn sinh viên hiện tại và các học sinh có quan tâm đến IU xem qua video full giới thiệu trường. 
Source: HCMIU FB

SEE Logo