school and education

SEE Logo

International University - Vietnam National University HCMC

Đăng ký Summer Internship HK hè 2017 - 2018

Dear các em,
Về việc thực tập hè 2017 - 2018, các em nào có ý định thực tập trong hè này và đủ số tín chỉ cho phép (107 tín chỉ) thì các em bắt buộc phải đăng ký vào link sau để khoa thống kê số lượng và tìm công ty phù hợp.
* Lưu ý: em nào không đăng ký thì sẽ không có công ty thực tập
* Link đăng ký: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdklW4dfmTAb9PAD…/viewform…
* Deadline đăng ký: thứ sáu 23/3/18

SEE Logo