school and education

Thông tin tuyển dụng từ công ty Foxlink Vietnam (Posted on 04/01/2023)

 

Foxlink Recruit

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Khoa Điện tử – Viễn thông thông báo đến các bạn sinh viên và cựu sinh viên về thông tin tuyển dụng của Công ty Foxlink Việt Nam cho các vị trí sau:

    1/ Kỹ sư Điện tử (Electronics Engineer). Số lượng: 2

    2/ Kỹ sư Cơ Khí (Mechanism Engineer). Số lượng: 2

Yêu cầu chung: Tốt nghiệp ngành Điện tử – Viễn thông (vị trí 1) hoặc Điều khiển và Tự động hoá (vị trí 2), Tiếng Anh, …

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm!

 

SEE Logo