school and education

Cơ hội thực tập tại công ty Uniquify Việt Nam

  Công ty Uniquify Việt Nam là một công ty chuyên tập trung về thiết kế, tích hợp và sản xuất system-on-chip (SoC), và đồng thời là nhà phát triền và cung cấp các IP có hiệu năng cao. Đợt này, công ty đang cần tuyển dụng thực tập sinh cho vị trí Logic Design, chủ yếu tập trung cho các bạn sinh viên năm cuối. Các bạn nào quan tâm xin hãy tham khảo thông tin chi tiết trong tài liệu dưới đây

 

SEE Logo