school and education

Bosch Recruitment Septermber 2020

Công ty Bosch Engineering and Business Solutions Vietnam đang bắt đầu mở đợt tuyển dụng cho tháng 09/2020. Các bạn EE nào đang tìm vị trí thực tập hay một công việc sau khi tốt nghiệp có thể xem qua các vị trí đang tuyển đợt này.

SEE Logo