school and education

Internship tại Công ty Giải Pháp Nông Nghiệp 5D

Địa điểm: Khu Công viên phần mềm Quang Trung
Số lượng: 3 sinh viên
Thời gian: 2 tháng
Lịch làm việc: 4 ngày / tuần, 09:00 - 17:00
Lương thực tập: 1 triệu / tháng

Đại diện công ty: Ms. Đỗ Hồng Ngọc của phòng Quản lý Nhân sự
SĐT: 0906678340
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SEE Logo