school and education

  • HOME
  • ABOUT US ▼
  • Announcements
  • Thông báo về việc học Tiếng Anh tăng cường (trình độ IE0) tại VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Posted on 15/12/2022)

Thông báo về việc học Tiếng Anh tăng cường (trình độ IE0) tại VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Posted on 15/12/2022)

 

 Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến sinh viên về việc học tập trung của các lớp tiếng Anh tăng cường trình độ IE0 trong học kỳ I, năm học 2022-2023 như sau:
    - Thời gian: bắt đầu từ thứ Hai, ngày 19/12/2022
    - Hình thức: học trực tiếp
    - Địa điểm: Viện môi trường và Tài nguyên Thành phố Hồ Chí Minh (gần KTX khu B phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, Bình Dương).
(Ký hiệu phòng C.***), sinh viên đăng nhập tài khoản edusoftweb để xem phòng học của mình.
Khoa Điện tử - Viễn thông thông báo đến các bạn sinh viên khoá 2022 biết và thực hiện.

 

SEE Logo