school and education

Thay đổi về bằng tốt nghiệp cho các sinh viên khóa 2018 (Posted on 17/06/2022)

seelogo

  Nhà trường và khoa Điện Tử - Viễn Thông có thông báo với các sinh viên khoa như sau: các sinh viên từ niên khóa 2018 trở đi, trên bằng tốt nghiệp sẽ có thay đổi về tên ngành đào tạo
    1. Electrical Engineering ➼ Electronics and Telecommunications Engineering
    2. Kỹ thuật điện tử - truyền thông ➼ Kỹ thuật điện tử - viễn thông
    3. Automation and Control Engineering ➼ Control Engineering and Automation

* Tên tiếng việt của AC: "Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa" vẫn được giữ nguyên

** Các sinh viên từ khóa 2017 về trước vẫn sẽ nhận bằng tốt nghiệp theo format cũ

  Xin các sinh viên khoa EE lưu ý các điểm trên để tránh lẫn lộn hoặc thắc mắc khi nhận bằng

 

SEE Logo