school and education

  • HOME
  • ABOUT US ▼
  • Announcements
  • ĐĂNG KÝ THAM GIA CUỘC THI SINH VIÊN VỚI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ (S&IP) NĂM 2022 (Posted on 05/05/2022)

ĐĂNG KÝ THAM GIA CUỘC THI SINH VIÊN VỚI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ (S&IP) NĂM 2022 (Posted on 05/05/2022)

                                                                                                                                

  Trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới 21/4 và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4 năm 2022 với chủ đề: “Sở hữu trí tuệ, Đổi mới sáng tạo và Thế hệ trẻ vì một tương lai tốt đẹp hơn”, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ - Đại học Quốc gia TP.HCM và VPĐD Cục Sở hữu trí tuệ tại Tp.HCM tổ chức Cuộc thi Sinh viên với quyền sở hữu trí tuệ (S&IP) năm 2022.
 
  Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức cho giới trẻ về sở hữu trí tuệ, xây dựng ý thức và trách nhiệm tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, từng bước hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ trong cộng đồng.

Thông tin liên quan đến Cuộc thi như sau:

1. Thời gian đăng ký: từ ngày 26/4/2022 đến hết ngày 08/5/2022
Đăng ký tham gia cuộc thi tại đây

2. Thời gian tập huấn:
* Tập huấn vòng sơ loại: dự kiến ngày 05 - 10/5/2022
* Tập huấn vòng chung kết: dự kiến ngày 20/5/2022
Thông tin chi tiết của các lớp tập huấn sẽ được thông báo qua email đăng ký dự thi.

3. Thời gian thi:
- Vòng sơ loại: dự kiến ngày 14/5/2022
- Vòng chung kết: dự kiến ngày 28/5/2022

Thể lệ chi tiết của Cuộc thi Sinh viên với quyền sở hữu trí tuệ (S&IP) năm 2022 tại đây.

 

SEE Logo