school and education

THAM QUAN CÔNG TY FSOFT HCM (Posted on 22/04/2022)

  Khoa EE sắp tới sẽ tổ chức buổi fieldtrip tham quan thực tế tại công ty Fsoft HCM.
  Thời gian: 9h sáng ngày thứ sáu 20/5/2022
  Link đăng ký: https://forms.gle/b2Aeh85ViWkyZ5DQ8 
  Hạn cuối đăng ký: 29/04/2022

  Đây là buổi tham quan rất có ích cho nhu cầu tuyển dụng thực tập và làm việc tại công ty Fsoft, Khoa khuyến khích tất cả các bạn sinh viên đăng ký.

 

 

SEE Logo