school and education

Đăng ký thông tin Đoàn viên, Hội viên Hội sinh viên năm học 2021 - 2022 (Posted on 16/03/2022)

hcmiu logo main

  Nhằm thực hiện công tác quản lý Đoàn viên, Hội viên Hội Sinh viên (HSV); việc tham gia sinh hoạt Đoàn, sinh hoạt Hội và các hoạt động sinh viên khác tại trường, Văn phòng Đoàn trường thông báo đến các bạn Đoàn viên, sinh viên năm nhất về việc đăng ký thông tin Đoàn viên, Hội viên và chuyển Sinh hoạt Đoàn về trường. Cụ thể như sau:

    1. Thời gian: 14 – 26/3/2022
    2. Địa điểm: Đăng ký và nộp trực tiếp tại Văn phòng Đoàn O1.106.
    3. Yêu cầu thực hiện:
      - Đối với tất cả sinh viên năm nhất: Đăng ký thông tin Hội viên HSV.
      - Đối với Đoàn viên: Đăng ký thông tin Đoàn viên và nộp sổ Đoàn về Đoàn trường.
      - Đóng Đoàn phí, Hội phí HSV theo quy định:
        + Đoàn phí: 25.000đ/năm
        + Hội phí: 25.000đ/năm.

  * Một số lưu ý:
      - Đoàn viên đã nộp sổ Đoàn cùng hồ sơ nhập học qua đường bưu điện: thực hiện các bước đăng ký thông tin Đoàn viên, Hội viên và đóng Đoàn phí, Hội phí trực tiếp theo quy định. Bên cạnh đó, VP Đoàn trường sẽ thông tin về tình trạng sổ Đoàn (đã nhận hoặc chưa nhận) qua email của sinh viên sau.
      - Đoàn viên bị thất lạc hoặc mất sổ Đoàn: thực hiện các bước đăng ký thông tin Đoàn viên, Hội viên và đóng Đoàn phí, Hội phí trực tiếp theo quy định. Có thể đăng ký cấp lại sổ Đoàn tại https://iuyouth.edu.vn/lopcamtinhdoan2022/.

  Việc đăng ký thông tin Đoàn viên, Hội viên và chuyển sinh hoạt Đoàn về trường nhằm hỗ trợ Đoàn trường, Hội Sinh viên trường có thể quản lý và xác nhận việc tham gia các hoạt động do Đoàn trường, Hội Sinh viên trường, các Đoàn – Hội Khoa/Bộ môn và các Câu lạc bộ trực thuộc tổ chức khi Đoàn viên, sinh viên có nhu cầu (vd: để bổ sung hồ sơ xin học bổng, du học, tham gia các chương trình trao đổi sinh viên, trao đổi văn hóa, quá trình tham gia công tác xã hội...vv).

  Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ các kênh sau:
    - Văn phòng Đoàn trường O1.106
    - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    - Fanpage: IUYouth Page - Tuổi trẻ Đại học Quốc tế

 

SEE Logo