school and education

Workshop: Introduction to LoRa / LoRa WAN Protocol

Khoa Điện Tử Viễn Thông sắp tới vào 13:30 ngày 17/ 11/ 2020 tại A2.207 sẽ tổ chức một buổi workshop do thầy Nguyễn Mạnh Thảo giới thiệu về LoRa/ LoRa WAN Protocol và Internet of Thing. Buổi workshop sẽ rất hữu ích cho những ai muốn hướng theo chủ đề mạng lưới thông tin, truyền dữ liệu bằng Wifi hoặc ứng dụng Internet of Thing nên các bạn sinh viên nào đang hoặc định theo các chuyên ngành này được khuyến khích tham gia.

Dưới đây là abstract và nội dung của buổi workshop:

SEE Logo