school and education

Hội thảo "WHO WILL YOU BE IN THE FUTURE?"

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ (CITT), với sự đồng ý từ ban giám hiệu nhà trường, sẽ tổ chức một buổi hội thảo với diễn giả là chị Lê Diệp Kiều Trang, cựu giám đốc Go-Viet và Facebook Vietnam, và là nhà sáng lập Alabaster. Chủ đề chính của buổi hội thảo là để cho các bạn sinh viên thêm lời khuyên và chia sẻ về định hướng nghề nghiệp trong tương lai.
  Địa điểm: A2.104
  Thời gian: 10:30 - 12:30 sáng 17/ 11/ 2020

Thông tin chi tiết: IU Innovation and Startups

SEE Logo