school and education

Spider Robot Contest of the School of EE

Khoa EE sẽ tổ chức sự kiện đua robot nhện, với bản thân các robot được in 3D và quản lý bởi anh Lê Minh Tuấn ở phòng A2.201. Thông tin cụ thể về giải thưởng và cách thức dụ thi sẽ được cung cấp bên dưới. Những bạn sinh viên muốn tham gia được khuyến khích liên hệ anh Tuấn sớm để có thời gian chuẩn bị kỉ lưỡng.

spider

SEE Logo