school and education

Keysight World 2020 Vietnam

 

Keysight World 2020 Vietnam sẽ được tổ chức online vào ngày 06/10/2020. Trong sự kiện, Keysight sẽ mời các chuyên gia hàng đầu tử 3 chuyên mục sau tham dự và phát biểu: 5G, Automotive and Digital, Advanced Measurements and High-Speed Digital. Ngoài ra, sự kiện còn có các demo của nhiều công nghệ khác liên quan và buổi Q&A cùng các chuyên gia sau các bài phát biểu của họ. Nhà trường khuyến khích các bạn sinh viên, đặc biệt là các bạn năm 3 & 4, tham gia để có thể nắm rõ xu hướng chung của ngành nghề và công việc tiềm năng tương lai.

Link đăng ký: Keysight World 2020 - Register
T
hông tin chi tiết về sự kiện: asic.vn

SEE Logo