school and education

Study UK Alumni Award 2020-21

Study UK Alumni Award là giải thưởng nhằm tôn vinh những thành tích xuất sắc của các cựu sinh viên Vương Quốc Anh. Giải thưởng do British Council đứng ra tổ chức, và năm nay là năm thứ 7 liên tiếp. Những ai từng tốt nghiệp hoặc được trao bằng tốt nghiệp bởi các trường sau đây đều được khuyến khích tham gia Study UK Alumni Award. Chi tiết về giải thưởng được đính kèm bên dưới.

Danh sách các cơ sở giáo dục được British Council công nhận: Recognised và Listed

SEE Logo