school and education

Các phương án cho SV thi cuối học kỳ hè 2019-2020

Hiện trường IU sẽ tổ chức thi cuối kỳ cho học kỳ hè bằng phương án thi tập trung tại trường, theo công văn 988/BGDĐT-GDĐH vào ngày 23/03/2020 của bộ giáo dục.
Tuy nhiên, các sinh viên nào hiện đang bị cách ly vì thuộc diện F1/F2 thì xin hãy làm đơn kèm theo minh chứng cho phòng Đào tạo Đại học trước ngày 31/08/2020 qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để xem xét cho xin điểm chưa hoàn tất môn học (Điểm I). Các sinh viên có đơn được chấp nhận sẽ được trường tổ chức thi trả Điểm I vào một thời gian khác.

SEE Logo