school and education

  • HOME
  • Students ▼
  • Internships Information

Job title : Junior Embedded Test Engineer
Position type :

...

Địa điểm: Khu Công viên phần mềm Quang Trung
Số lượng: 3 sinh viên
Thời gian:

...

Địa điểm làm việc: Tầng 36, Tòa nhà Bitexco, phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

📌📌📌MÔ TẢ CÔNG

...

Ngày hết hạn: 25/06/2020

Mức lương: 30 – 40 triệu
Địa điểm làm việc:

...

Ngày hết hạn: 17/06/2020

Mức lương: 10 – 15 triệu
Địa điểm

...

Mức lương: 10 – 15 triệu
Địa điểm làm việc: Tp.HCM và Hà Nội
Kinh nghiệm: 1

...

SEE Logo