school and education

  • HOME
  • Admissions
  • Học trước chương trình Thạc sĩ khi đang là sinh viên Đại học

Học trước chương trình Thạc sĩ khi đang là sinh viên Đại học

  Chương trình đào tạo liên thông Cử nhân – Thạc sĩ (BS - MS) sẽ được triển khai từ học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 tại trường Đại học Quốc tế, giúp sinh viên có thể rút ngắn thời gian học tập chương trình đại học và thạc sĩ tương ứng, lấy bằng Thạc sĩ trong thời gian ngắn nhất.
  Thông tin chi tiết của chương trình xem tại đây:
https://oga.hcmiu.edu.vn/ct-bsms/ 

SEE Logo