school and education

  • HOME
  • Admissions
  • CẨM NANG TỔNG QUAN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC - TRƯỜNG ĐH QUỐC TẾ NĂM 2020

CẨM NANG TỔNG QUAN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC - TRƯỜNG ĐH QUỐC TẾ NĂM 2020

CẨM NANG TỔNG QUAN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC - TRƯỜNG ĐH QUỐC TẾ NĂM 2020

Trường Đại học Quốc Tế - ĐHQG-HCM là trường đại học công lập đầu tiên tại Việt Nam sử dụng hoàn toàn tiếng Anh trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Trường Đại học Quốc Tế cũng là một trong 3 cơ sở giáo dục của Việt Nam đạt được chuẩn kiểm định AUN-QA của mạng lưới các Đại học Đông Nam Á cùng với 2 chương trình đạt chuẩn kiểm định ABET của Hoa Kỳ (Kỹ thuật Y Sinh, Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông)

Năm 2020, Trường ĐH Quốc Tế dự kiến tuyển sinh 22 ngành đào tạo bậc đại học, 08 ngành đào tạo bậc thạc sĩ và 04 ngành đào tạo bậc tiến sĩ.

Thông tin chi tiết về tuyển sinh:

Các chương trình đào tạo bậc đại học: https://tuyensinh.hcmiu.edu.vn/

Các chương trình đào tạo bậc sau đại học: https://oga.hcmiu.edu.vn/

SEE Logo