school and education

  • HOME
  • Admissions
  • Thông báo về việc thay đổi lịch thi Kỳ thi Kiểm tra Năng lực của trường Đại học Quốc tế năm 2020

Thông báo về việc thay đổi lịch thi Kỳ thi Kiểm tra Năng lực của trường Đại học Quốc tế năm 2020

Để biết thông tin chi tiết, xin quý vị vui lòng bấm vào đây

SEE Logo