school and education

SEE Logo

International University - Vietnam National University HCMC

Lý Thị Mỹ Dung
Lý Thị Mỹ DungSecretary ltmdung@hcmiu.edu.vn
Bùi Bích Trâm
Bùi Bích TrâmSecretarybbtram@hcmiu.edu.vn
Vương Quốc Bảo
Vương Quốc BảoTeaching Assistantvqbao@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Thái Châu
Nguyễn Thái ChâuTeaching Assistantntchauvnu@gmail.com
  • Official Address

Room A2.206, 2nd Floor, International University building

National University Area Zone 6, Linh Trung Ward, Thu Duc Province, Hochiminh city, Vietnam

Telephone: (08) 37244270 – [Ext: 3231] – Fax: (08) 37244271

SEE Logo