school and education

SEE Logo

International University - Vietnam National University HCMC

Ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông

Mã ngành: 7520207

 1. Mục tiêu đào tạo:
  • Cung cấp kiến thức cơ sở hoàn chỉnh và các kỹ năng trong lĩnh vực Điện tử và Viễn thông.
  • Phục vụ và đáp ứng các nhu cầu công nghiệp, nghiên cứu khoa học và học sau đại học
  • Chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp có thể thích ứng với sự thay đổi nhanh trong lĩnh vực công nghệ cao như Điện tử và Viễn thông.
 2. Các định hướng đào tạo:
  • Vi điện tử và Hệ thống nhúng: đào tạo chuyên sâu về thiết kế, chế tạo và ứng dụng vi mạch điện tử số và tương tự, hệ thống vi xử lý.
  • Hệ thống viễn thông: đào tạo chuyên sâu về thiết kế và vận hành hệ thống truyền tin tốc độ cao, mạng truyền số liệu, mạng điện thoại di động, mạng internet và các kỹ thuật mới trên điện thoại thông minh.
  • Xử lý tín hiệu: đào tạo về thiết kế và phát triển các hệ thống xử lý tín hiệu số hình ảnh, âm thanh, video và dữ liệu.
  • Thiết kế vi mạch siêu cao tần: đào tạo chuyên sâu về thiết kế và phát triển vi mạch cao tần, các khối trong hệ thống siêu cao tần phục vụ cho các ứng dụng radar, truyền thông không dây, thông tin vệ tinh và quốc phòng.
 3. Cơ hội nghề nghiệp:
  • Làm việc cho các công ty nước ngoài hoặc các tập đoàn hoặc các công ty trong nước thuộc lĩnh vực thiết kế vi mạch, điện tử dân dụng và công nghệ thông tin.
  • Làm việc cho các tập đoàn truyền thông, thông tin, mạng di động trong và ngoài nước, các công ty về hàng không và giao thông vận tải.
  • Phát triển nghề nghiệp tại các công ty giải trí, quảng bá.
 4. Tổng quan chương trình:

SEE Logo