school and education

Announcements

 

24/Nov/2022

Cuộc thi “Thiết kế Logo & Slogan Khoa Kỹ thuật Hoá học-Môi trường” năm 2022-2023 (Posted on 24/11/2022)

Cuộc thi “Thiết kế Logo & Slogan Khoa Kỹ thuật Hoá học-Môi trường” năm 2022-2023♻ Thời gian điền form đăng ký: từ ngày 18/11/2022 (Thứ 6) đến hết ngày 20/12/2022 (Thứ 3)♻Thể lệ cuộc thi:● Sản phẩm dự thi phải đảm bảo chưa tham gia và đoạt giải ở bất kỳ cuộc thi nào được tổ chức trước đây. Không…
23/Nov/2022

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT HUY CHƯƠNG VÀ DANH HIỆU NỮ KỸ THUẬT TRONG ĐỢT TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2021-2022 (Posted on 23/11/2022)

Danh sách sinh viên đạt huy chương và danh hiệu nữ kỹ thuật trong đợt tốt nghiệp năm học 2021-2022: ➼(DS sv nhận huy chương) ➼(DS sv nhận danh hiệu NKT) Tiền thưởng sẽ được nhà trường chuyển dưới hình thức chuyển khoản. Do đó, những sinh viên có tên trong danh sách vui lòng cung cấp thông tin tài…
21/Nov/2022

ONLINE COURSE EVALUATION_SEMESTER 1, ACADEMIC YEAR 2022-2023_EE (Posted on 21/11/2022)

Thân gửi các bạn sinh viên Khoa Điện tử Viễn thông Phòng Bảo đảm chất lượng giáo dục và Khảo thí thông báo đến các bạn kênh Khảo sát trực tuyến Đánh giá môn học, học kỳ 1, năm học 2022-2023: Thời gian khảo sát: Các bạn vui lòng thực hiện khảo sát đến 20/12/2022. Các thao tác để thực hiện khảo sát…
school and education
Contact Us Phone : (028) 836870095 – Ext: 3231 Office: Room A2.206 International University Quarter 6 - Linh Trung Ward - Thu Duc City - HCM City

SEE Logo